1. Adataink

  A Társaságunk neve: Interlog Kft.

  A Társaságunk székhelye: 1139 Budapest, Váci út 95.

  Honlapunk: www.glamourbeauty.hu

  Kapcsolattartás: info@glamourbeauty.hu

  Postacímünk: 1139 Budapest, Váci út 95.

  Adószámunk: 10484940-2-41

  Cégjegyzékszámunk: 01-09-696469

  Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

  1. Társaságunk az adatkezelése során az Ön személyes adatait

  – jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan, Társaságunk, vagy pedig harmadik személy jogos érdekéből (például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága) kezeli;

  – az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben tevékenységünkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatosan meghatározott, egyértelmű, releváns célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja;

  – olyan formában tárolja, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges körben és ideig legyen azonosítható;

  – megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztonságosan kezeli azok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

  – pontosan, naprakészen tartja nyilván, e követelmények változása esetén haladéktalanul törli vagy helyesbíti azokat;

  – egyes esetekben jogszabályi előírások alapján, kötelezően kezeli, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

  1. Az adatkezelés egyes formái

  A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, nyereményjátékban kíván részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretne.

  A regisztráció és webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze, látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

  3.1. A honlap látogatása

  Célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, illetőleg a működés optimalizálásához szükséges statisztikai adatok elérése.

  Jogalapja: Társaságunk jogos, a honlap hatékony és biztonságos működéséhez fűződő érdeke.

  Kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

  Időtartama: 26 hónap

  3.2. Regisztráció a honlapon

  Célja: a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása, speciális születésnapi kedvezmény lehetőségének felajánlása a hírlevélfeliratkozás elfogadása mellett, értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

  Jogalapja: az Ön hozzájárulása.

  Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, 16 életév betöltésének igazolása, e-mail cím, születési dátum hónapja és napja

  Időtartama: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

  3.3. Webáruház szolgáltatás

  Célja: a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlóinkkal kapcsolattartás.

  Jogalapja: az Ön hozzájárulása, szerződéses és jogszabályi előírások (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

  Kezelt adatok köre: – az Ön teljes neve, telefonszáma és e-mail címe, születési dátum hónapja és napja

  – vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

  – fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám, e-pénztárca, utánvétel, stb.),

  – egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel,

  – kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy az átvételi pont adatai,

  – számlázáshoz szükséges adatok: név, természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek), számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

  Időtartama: – webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

  – a szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év,

  – a kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

  Webáruház szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

  Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – amennyiben szükséges – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

  Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a regisztráció törlésével, az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

  A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 7 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv. tv. 169. §, Fogyv. tv. 17/A §).

  3.4. Hírlevél szolgáltatás (adatvédelmi nyilvántartásba vételre kötelezett szolgáltatás a feliratkozás dátumától)

  Célja: kapcsolattartás, értesítés új akciókról, új termékekről, újdonságokról, nyereményjátékokról

  Jogalapja: az Ön hozzájárulása.

  Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, születési dátum hónapja, napja

  Időtartama: hírlevélről történő leiratkozásig.

  A regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

  Hozzájárulását a hírlevél tekintetében bármikor megadhatja, azt ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

  Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 7 napos határidővel vállaljuk.

  3.5. Ügyintézés, panasz

  Célja: válaszadás az Ön észrevételire, panaszaira

  Jogalapja: jogszabályi előírás

  Kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám

  Időtartama: 5 évig

  3.5. Nyereményjáték (adatvédelmi nyilvántartásba vételre kötelezett szolgáltatás a feliratkozás dátumától)

  Célja: Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása és a honlap termékeinek promótálása, figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával, vásárlók elégedettségének növelése

  Jogalapja: hozzájárulás

  Kezelt adatok köre: a nyereményjáték szabályzatától függően: teljes név, születési idő (a 16. életév betöltésének igazolására), e-mail cím, lakcím vagy levelezési cím, telefonszám

  Időtartama: résztvevők esetében a játék befejezéséig, nyertesek esetében 8 évig

  Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön nyereményjáték szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

  1. Sütik alkalmazása

  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

  Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

  A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik (pl. regisztráció, hírlevélre feliratkozás) – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. A sütik elfogadása nem kötelező, az Ön hozzájárulásán alapúló sütik nem települhetnek addig, amíg a webáruház üzemeltetője nem adta meg a hozzájárulást. Ebben az esetben előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a honlap valamely tartalmához, funkciójához.

  Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

  Honlapunkon a következő sütiket alkalmazzuk:

  4.1. A rendszer sütik:

  Leírása: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

  Célja: honlap működésének biztosítása

  Érvényessége: böngésző munkamenet (session) vége

  Hozzájárulás: nem igényel

  4.2. Nyomkövető sütik:

  Leírása: a nyomonkövető süti alkalmazásával elmenthetők az Ön által az egyes webhelyeken alkalmazott beállítások, és bizonyos esetekben nyomon követhető, hogy Ön hogyan került a webhelyre, illetve milyen műveleteket hajtott végre

  Célja: Ön beállításainak megjegyzése, szolgáltatásunk hatékonyságának növelése, az Ön felhasználói tevékenységének személyre szabása

  Érvényessége: 30 nap

  Hozzájárulás: igényel

  4.2. Harmadik féltől származó nyomkövető sütik:

  Leírása: harmadik féltől származó sütik azok, amelyeket nem Társaságunk honlapja alkalmaz, új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le.

  Célja: a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik

  Érvényessége: 30 perc

  Hozzájárulás: nem igényel

  (A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.)

  1. Más személyek közreműködése az adatfeldolgozásban:

  Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy azokat ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra.

  Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

  Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

  A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

  A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

  Az adatbázis karbantartásával és riportok készítésével, valamint könyvviteli, adóügyi szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozó:

  Interlog Kft.

  Székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.

  Tárhely szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás:

  Magyar Hosting Kft.

  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

  Tel: +36 1 700 2323

  Fax: +36 1 700 2254

  Email: info@mhosting.hu

  Szerver szolgáltatás, adatközpont:

  Magyar Hosting Kft.

  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

  Tel: +36 1 700 2323

  Fax: +36 1 700 2254

  Email: info@mhosting.hu

  A termékek kiszállításával, GLS CsomagPontokra való eljuttatásával kapcsolatos adatfeldolgozó:

  GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

  Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban!

  1. Az Ön jogai adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban:

  Ön az adatkezelésről részletes tájékoztatást kérhet, és igényelheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését. Tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

  6.1. Tájékoztatás kérése

  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól), az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 25 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

  A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a felügyeleti szervhez való fordulás, végső soron a bírósági jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatással.

  6.2. Helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás

  Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

  Az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmének teljesítésének a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 25 napon belül teszünk eleget. Amennyiben jogszabályi kötelezettségünk, vagy jogos érdekünk miatt nem tudjuk teljesíteni az Ön kérelmét, erről ugyancsak 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton tájékoztatjuk a felügyeleti szervhez való fordulás, végső soron a bírósági jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatással.

  Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül legfeljebb azonban 25 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

  6.3. Adatvédelmi eljárás

  Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai védelméhez fűződő jogai sérültek, felügyeleti szervünknél adatvédelmi eljárást kezdeményezhet. A hatóság kivizsgálja az ügyet, és három hónapon belül tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  Ha úgy véli, hogy az adatvédelmi hatóság nem kezelte megfelelően a panaszát, nem elégedett a válasszal vagy ha nem tájékoztatják a panasz benyújtásától számított három hónapon belül az eljárási fejleményekről vagy a panasz eredményéről, bírósági eljárást indíthat az adatvédelmi hatósággal szemben.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: https://naih.hu/

  6.4. Bírósági eljárás

  Ha úgy gondolja, hogy Társaságunk megsértette az adatvédelmi jogait, bírósági eljárást indíthat a velünk szemben. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. (Ettől függetlenül, ha szeretné, továbbra is panaszt tehet a nemzeti adatvédelmi hatóságnál.)

  Kérjük azonban Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat!

  1. Adatvédelmi tevékenységünkre irányadó jogszabályok:

  – a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

  – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

  – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

  – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

  – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

  – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)

  – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

  – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

  – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)

  1. Egyebek

  Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@glamourbeauty.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

  Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.glamourbeauty.hu weboldalon történik.